Báo xấu các hoạt động trên nhật ký, user lừa đảo hoặc các bình luận spam, quảng cáo trên Official Account

Khi gặp các vấn đề gây ảnh hưởng đến người dùng trên Zalo, có thể báo xấu cụ thể từng trường hợp cụ thể sau:
– Báo xấu tài khoản: vào Trang cá nhân -> chọn Menu -> Báo xấu tài khoản
– Báo xấu hoạt động: trên Nhật ký -> chọn hoạt động -> chọn Menu -> chọn Báo xấu
– Báo xấu bình luận trên Official Account (OA): vào hoạt động của OA -> danh sách bình luận -> chọn menu -> Báo xấu