Tải bộ biểu cảm, hình động chat trên Zalo

Người dùng có thể vào kho biểu cảm để tải bằng 1 trong 2 cách sau:
– Trên màn hình nhắn tin với bạn bè, chọn Menu +, chọn Biểu cảm và click vào các bộ biểu cảm để tải về
– Trong mục Thêm, chọn Cửa hàng biểu cảm để tải về